گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۱۰


ای بانگ رباب از کجا می‌آئی
پرآتش و پر فتنه و پر غوغائی
جاسوس دلی و پیک آن صحرائی
اسرار دلست هرچه می‌فرمائی