گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۱۴


ای پیر اگر تو روی با حق داری
یا همچو صلاح دست مطلق داری
اینک رسن دراز و اینک سر دار
بسم الله اگر سر انا الحق داری