گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۱۷


ای چون علم سپید در صحرائی
ای رحمت در رسیده از بالائی
من در هوس تو میپزم حلوائی
حلوا بنگر به صورت سودائی