گروه نرم افزاری آسمان






رباعی شمارهٔ ۱۷۲۱


ای داده مرا به خواب در بیداری
آسان شده در دلم همه دشواری
از ظلمت جهل و کفر رستم باری
چون دانستم که عالم‌الاسراری