گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۲۵


ای در دل هر کسی ز مهرت تابی
وی از تو تضرعی بهر محرابی
جاوید شبی باید و خوش مهتابی
تا با تو غمی بگویم از هر بابی