گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۲۷


ای دل تو اگر هزار دلبر داری
شرط آن نبود که دل ز ما برداری
گر دل داری که دل ز ما برداری
از یار نوت مباد برخورداری