گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۲۸


ای دل تو بدین مفلسی و رسوائی
انصاف بده که عشق را چون سائی
عشق آتش تیز است و ترا آبی نیست
خاکت بر سر چه باد می‌پیمائی