گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۴۱


ای ساقی جان که سرده ایامی
آرام دل خستهٔ بی‌آرامی
مستان تو امروز همه مخمورند
آخر به تو بازگردد این بدنامی