گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۴۵


ای شمع تو صوفی صفتی پنداری
کاین شش صفت از اهل صفا می‌داری
شبخیزی و نور چهره و زردی روی
سوز دل و اشک دیده و بیداری