گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۴۶


ای صاف که می شور و چنین می‌گردی
بنشین و مگرد اگر چنین می‌گردی
...
تو بر قدم باز پسین می‌گردی