گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۴۷


ای طالب دنیا تو یکی مزدوری
وی عاشق خلد ازین حقیقت دوری
ای شاد بهر دو عالم از بی‌خبری
شادی غمش ندیده‌اش معذوری