گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۴۹


ای قاصد جان من به جان میارزی
جان خود چه بود هر دو جهان میارزی
این عالم کهنه آن ندارد بی‌تو
آن از تو ذلب کنم که آن میارزی