گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۵۴


ای ماه اگرچه روشن و پرنوری
از روشنی روی بت من دوری
وی نرگس اگرچه تازه و مخموری
رو چشم بتم ندیده‌ای معذوری