گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۵۹


ای نسخهٔ نامهٔ الهی که توئی
وی آینهٔ جمال شاهی که توئی
بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست
در خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی