گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۶۱


ای نفس عجب که با دلم همنفسی
من بندهٔ آن صبح که خندان برسی
ای در دل شب چو روز آخر چه کسی
هم شحنه و دزد و خواجه و هم عسسی