گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۶۲


ای نور دل و دیده و جانم چونی
وی آرزوی هر دو جهانم چونی
من بی‌لب لعل تو چنانم که مپرس
تو بی‌رخ زرد من ندانم چونی