گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۶۴


ای یار گرفتهٔ شراب آمیزی
برخیزد رستخیز چون برخیزی
می‌ریز شراب را که خوش می‌ریزی
چون خویش چنین شدی چرا بگریزی