گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۶۷


ای آنکه به جز شادی و جز نور نه‌ای
چون نعره زنم که از برم دور نه‌ای
هرچند نمک‌های جهان از لب تست
لیکن چکنم چو اندر این شور نه‌ای