گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۷۴


ای خورشیدی که چهره افروخته‌ای
از پرتو آن کمال آموخته‌ای
از جملهٔ اختران که افروخته‌ای
تو بیشتری که بیشتر سوخته‌ای