گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۷۷


این نیست ره وصل که پنداشته‌ای
این نیست جهان جان که بگذاشته‌ای
آن چشمه که خضر خورد از او آب حیات
اندر ره تست لیکن انباشته‌ای