گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۷۹


با خندهٔ بر بسته چرا خرسندی
چون گل باید که بی‌تکلف خندی
فرقست میان عشق کز جان خیزد
یا آنچه به ریسمانش برخود بندی