گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۸۰


با دل گفتم که ای دل از نادانی
محروم ز خدمت شده‌ای میدانی
دل گفت مرا سخن غلط میرانی
من لازم خدمتم تو سرگردانی