گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۹۳


با من ترش است روی یار قدری
شیرین‌تر از این ترش ندیدم شکری
بیزار شود شکر ز شیرینی خویش
گر زان شکر ترش بیابد خبری