گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۹۴


با نااهلان اگر چو جانی باشی
ما را چه زیان تو در زیانی باشی
گیرم که تو معشوق جهانی باشی
آری باشی، ولی زمانی باشی