گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۹۸


برخیز و به نزد آن نکونام درآی
در صحبت آن یار دلارام درآی
زین دام برون جه و در آن دام درآی
از در اگرت براند از بام درآی