گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۰۰


بر کار گذشته بین که حسرت نخوری
صوفی باشی و نام ماضی نبری
ابن‌الوقتی، جوانی و وقت بری
تا فوت نگردد این دم ما حضری