گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۰۶


بی‌جهد به عالم معانی نرسی
زنده به حیات جاودانی نرسی
تا همچو خلیل آتش اندر نشوی
چون خضر به آب زندگانی نرسی