گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۱۰


بی‌نام و نشان چون دل و جانم کردی
بی‌کیف طرب دست زنانم کردی
گفتم به کجا روم که جان را جانیست
بی‌جا و روان همچو روانم کردی