گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۱۱


پیوسته مها عزم سفر می‌داری
چون چرخ مرا زیر و زبر می‌داری
شیری و منم شکار در پنجهٔ تو
دل خوردئی و قصد جگر می‌داری