گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۱۳


تا خاک قدوم هر مقدم نشوی
سالار سپاه نفس و آدم نشوی
تا از من و مای خود مسلم نشوی
با این ملکان محروم و همدم نشوی