گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۱۴


تا درد نیابی تو به درمان نرسی
تا جان ندهی به وصل جانان نرسی
تا همچو خلیل اندر آتش نروی
چون خضر به سرچشمهٔ حیوان نرسی