گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۱۸


تقصیر نکرد عشق در خماری
تقصیر مکن تو ساقی از دلداری
از خود گله کن اگر خماری داری
تا خشت به آسیا بری خاک آری