گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۲۰


توبه کردم ز شور و بی‌خویشتنی
عشقت بشنید از من به این ممتحنی
از هیزم توبهٔ من آتش بفروخت
می‌سوخت مرا که توبه دیگر نکنی