گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۲۳


جانا ز تو بیزار شوم نی نی نی
با جز تو دگر یار شوم نی نی نی
در باغ وصالت چو همه گل بینم
سرگشته بهر خار شوم نی نی نی