گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۲۸


جانم دارد ز عشق جان‌افزائی
از سوداها لطیفتر سودائی
وز شهر تنم چو لولیان آواره است
هر روز به منزلی و هر شب جائی