گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۳۳


چون جمله خطا کنم صوابم تو بسی
مقصود از این عمر خرابم تو بسی
من میدانم که چون بخواهم رفتن
پرسند چه کرده‌ای جوابم تو بسی