گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۴۴


حیف است که پیش کر زنی طنبوری
یا یوسف همخانه کنی با کوری
یا قند نهی در دو لب رنجوری
یا جفت شود مخنثی با حوری