گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۴۵


خواهی که حیات جاودانه بینی
وز فقر نشانهٔ عیانی بینی
اندر ره فقر بد مرو تا نرود
مردانه درآ که زندگانی بینی