گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۵۴


در چشم منست این زمان ناز کسی
در گوش منست این دم آواز کسی
در سینه منم حریف و انباز کسی
سرمستم کی نهان کنم راز کسی