گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۵۵


در چشم منی و گرنه بینا کیمی
در مغز منی و گرنه شیدا کیمی
آنجا که نمی‌دانم آنجای کجاست
گر عشق تو نیستی من آنجا کیمی