گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۵۸


در دل نگذشت کز دلم بگذاری
یا رخت فتاده در گلم بگذاری
بسیار زدم لاف تو با دشمن و دوست
ای وای به من گر خجلم بگذاری