گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۶۳


در عالم حسن اینت سلطان که توئی
در خطهٔ لطف شهره برهان که توئی
در قالب عاشقان بی‌جان گشته
انصاف بدادیم زهی جان که توئی