گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۷۱


دل از می عشق مست می‌پنداری
جان شیفتهٔ الست می‌پنداری
تو نیستی و بلای تو در ره تو
آنست که خویش هست می‌پنداری