گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۷۲


دلدار به زیر لب بخواند چیزی
دیوانه شوی عقل نماند چیزی
یارب چه فسونست که او می‌خواند
کاندر دل سنگ می‌نشاند چیزی