گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۷۴


دل گفت مرا بگو کرا می‌جوئی
بر گرد جهان خیره چرا می‌پوئی
گفتم که برو مرا همین خواهی گفت
سرگشته من از توام مرا می‌گوئی