گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۷۵


دل کیست همه کار و گیائیش توئی
نیک و بد و کفر و پارسائیش توئی
گفتم که برو مرا همین خواهی گفت
سرگشته من از توام مرا می‌گوئی