گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۷۷


دوش از سر عاشقی و از مشتاقی
می‌کردم التماس می از ساقی
چون جاه و جمال خویش بنمود به من
من نیست شدم بماند ساقی ساقی