گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۸۳


دی مست بدی دلا و چست و سفری
امروز چه خورده‌ای که از دی بتری
رقصان شده سر سبز مثال شجری
یا حاجب خورشید بسان سحری