گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۸۸


روزی به خرابات گذر می‌کردی
کژ کژ به کرشمه‌ای نظر می‌کردی
آنها که جهان زیر و زبر می‌کردند
چون کار جهان زیر و زبر می‌کردی