گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۹۰


زاهد بودم ترانه گویم کردی
سر فتنهٔ بزم و باده‌جویم کردی
سجاده‌نشین با وقارم دیدی
بازیچهٔ کودکان کویم کردی